back to home dude

Color Joy

Color Joy

về Color Joy

Nhấp vào những khúc gỗ màu xanh để làm cho những vật thể trên đó rơi xuống làm cho những ngôi sao biến mất. Hãy cố gắng lấy tất cả những ngôi sao trong từng cấp độ!