back to home dude

Color Blaster

Color Blaster

về Color Blaster

dùng chuột vi tính để nhắm và bắn! hãy cố gắng bắn vào 3 hay nhiều những trái banh cùng màu theo thứ tự và làm chúng biến mất. Bạn có thể tiếp tục trò chơi này trong bao lâu nào?