back to home dude

Colliderix

Colliderix

Về Colliderix

Hãy giúp cho tất cả những vật thể cùng màu đụng vào nhau! Thực hiện điều này bằng cách xóa bỏ vài vật thể bằng gỗ và nhấp vào chúng với chuột vi tính của bạn.