back to home dude

Coin Pusher Mania

Coin Pusher Mania

về Coin Pusher Mania

Trong trò chơi đầy sức hút mang tên Người Đẩy Tiền Mania, bạn cần đặt tiền vào một trong 4 khe. Cố gắng lấy được thật nhiều đồng tiền và phiếu chạy ra từ chiếc máy.