back to home dude

Cobra Squad 3

Cobra Squad 3

về Cobra Squad 3

Bảo vệ căn cứ của bạn bằng mọi giá! Đặt những tên lính của bạn vào những vị trí chiến lược khác nhau trên chiến trường để ngăn kẻ thù lại! Sau mỗi trận đấu bạn có thể mua thêm những vũ khí mới và những nâng cấp khác để tăng thêm sức mạnh của bạn.