back to home dude

Cô gái và khẩu súng

Cô gái và khẩu súng

về Cô gái và khẩu súng

Hãy cố gắng sống sót trong trò chơi zombie này. Né những đòn tấn công của zombie bằng cách nhảy kép và bắn gục chúng. Bạn có thể sống sót được đến khi nào?