back to home dude

Cờ ca rô đá

Cờ ca rô đá

về Cờ ca rô đá

Hãy đạt được 3 quân trong cùng 1 hàng, những bạn phải coi chừng: những việc kì lạ đang xảy ra.