back to home dude

Cô bé Barbie Cuộc thi Sắc đẹp

Cô bé Barbie Cuộc thi Sắc đẹp

Về Cô bé Barbie Cuộc thi Sắc đẹp

Cô bé Barbie chuẩn bị tham gia một cuộc thi sắc đẹp! Bạn có thể khiến cho cô bé trông thật đáng yêu và giúp cô bé giành giải nhất không? Chúc bạn vui vẻ!