back to home dude

Cô bé bánh dâu: Cuộc đua dâu

Cô bé bánh dâu: Cuộc đua dâu

Về Cô bé bánh dâu: Cuộc đua dâu

Cô gái dâu bé nhỏ đáng yêu này phải chạy đua và thu thập nhiều trái cây nhất có thể và đồng thời phải tránh những chướng ngại vật! Bạn có thể chắc chắn là cô ấy sẽ tránh tất cả những vật cản và đạt được điểm số cao nhất không?