back to home dude

Cần nước

Cần nước

về Cần nước

Công việc của bạn là đảm bảo một lượng nước đi tới ống. Hãy dùng chuột vẽ những đường hầm và sưu tầm thật nhiều kim cương. Liệu bạn có thể giành được 3 sao ở mỗi cửa?