back to home dude

Cần một anh hùng

Cần một anh hùng

về Cần một anh hùng

Chúng tôi không cần một chuyên gia. Chúng tôi cần một anh hùng! Một người không sợ hãi và thông minh. Trượt những con quỷ và tạo nên những cặp đôi lớn nhất. Sạc đầy thanh tấn công của bạn và tiêu diệt kẻ thù! Nhưng hãy cẩn thận. Chúng sẽ trở nên khó chết hơn sau mỗi màn chơi.