back to home dude

Clop

Clop

về Clop

Chú ngựa này nhận thấy địa hình khá khó đi. Hãy tiếp tục đi về phía trước và giải cứu công chúa xinh đẹp.