back to home dude

Clock Legend

Clock Legend

về Clock Legend

Hãy cảnh giác với những chiếc đồng hồ ma trong cuộc phiêu lưu này. Nhảy và chạy qua những cấp độ để bạn có thể tăng thêm năng lượng.