back to home dude

ClickPLAY Rainbow 2

ClickPLAY Rainbow 2

về ClickPLAY Rainbow 2

Hãy giải từng câu đố, mỗi cấp độ một khác đó bạn! Quay đúng hướng đòn bẩy và cắt quả táo ra làm đôi. Một điều quan trọng là: đừng bao giờ bỏ cuộc!