back to home dude

ClickPLAY Cầu vồng 1

ClickPLAY Cầu vồng 1

về ClickPLAY Cầu vồng 1

Nhấn vào bức hình và tìm hiểu xem bạn có thể di chuyển thứ gì. Bằng cách này, một nút Play sẽ xuất hiện. Nhấn vào nó và bạn đã hoàn thành màn chơi.