back to home dude

Click Defense: Green

Click Defense: Green

Về Click Defense: Green

Hãy dùng chuột để bắn những sinh vật màu xanh và loại bỏ chúng ra. Bạn hãy thu thập thật nhiều đồ vật và mua năng lượng sau mỗi cửa.