back to home dude

Classic Snake

Classic Snake

Về Classic Snake

Bạn có thể thắng trò chơi cổ điển con rắn này không nào? dùng phím mũi tên để hướng con trùng hay con trăn này qua cấp độ để tìm ra nhiều thật nhiều thú vị!