back to home dude

Clash Of The World

Clash Of The World

về Clash Of The World

Dẫn những người hành tinh của bạn đi qua những đoạn đường tiến đến kẻ thù nhưng vẫn sống! bạn sẽ phải đối đầu với những đối thủ khác nhau, vì thể hãy quyết định xem những chiến binh nào bạn muốn gửi đi trên đoạn đường. Sau mỗi nhiệm vụ, bạn có thể dùng những viên kim cương để nâng cấp cho đội của bạn.