back to home dude

Clan Wars 2

Clan Wars 2

Về Clan Wars 2

Hãy dẫn đội quân của bạn giành chiến thắng và trở thành vua của những con yêu tinh trong trò chơi chiến tranh mang tính chiến thuật này. Vào vai các chiến binh hoặc những kẻ hung bạo và phát triển nâng cấp những kỷ năng đặc biệt để nâng cao khả năng trên chiến trường.