back to home dude

City Siege Sniper

City Siege Sniper

về City Siege Sniper

Hãy giết hết những kẻ ác để cứu những người dân. Sử dụng khẩu súng trường của bạn để bắn chết những kẻ thù, nhưng đôi khi bạn sẽ phải làm sao lãng những tên lính đầu tiên bằng cách ném đá vào chúng.