back to home dude

City Siege 4: Alien Siege

City Siege 4: Alien Siege

về City Siege 4: Alien Siege

loại bỏ những mối nguy hại từ người hành tinh và giải cứu những người đáng thương! sử dụng những tên lính một cách hiệu quả nhất để giới hạn những thiệt hại.