back to home dude

City Siege 2

City Siege 2

về City Siege 2

Thành phố của bạn bị chiếm đóng bởi kẻ thù. Nhiệm vụ của bạn là đánh bại kẻ thù để chúng không bao giờ quay trở lại.