Trò chơi

Trò chơi online miễn phí cho mọi lứa tuổi

Thể loại thấp hơn


City Siege

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi bao vây thành phố hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 5Trò chơi bao vây thành phố khác nhau, ví dụ như City Siege Sniper & City Siege 1. Giải phóng thành phố bằng cách loại bỏ tất cả những lực lượng chiếm đóng! Nhảy, bắn và cố gắng tránh những ngọn lửa đang tới.
Gửi phản hồi