back to home dude

City Salon

City Salon

Về City Salon

Bạn có thể thực hiện một ngày bận rộn trong cửa hiệu cắt tóc này không? Thực hiện thật nhanh để kiếm tiền cho những trang thiết bị hằng ngày nhưng nhớ là bạn đừng mắc phải sai lầm nào nếu không những khách hàng của bạn sẽ khóc lên!