back to home dude

City of Fools

City of Fools

Về City of Fools

hãy cố gắng mở ra những sự kiện huyền bí xảy ra ở Tudel, điều tra theo lời đồn về người hành tinh. Ngài thị trưởng đang che giấu điều gì đó!