back to home dude

City Darts

City Darts

về City Darts

Hãy ném những mũi tên vào đúng vị trí của những thị trưởng thành phố Châu Âu. Khi bạn ném càng sát vị trí chính xác, bạn càng ghi được nhiều điểm.