back to home dude

Circus Escape

Circus Escape

về Circus Escape

Bạn bị bắt lại ở một rạp xiếc và bằng mọi cách muốn trốn thoát. Giải tất cả các câu đố và biết đâu bạn sẽ tìm được lối ra.