back to home dude

Thợ May Đầm Dạ Hội Lọ Lem

Thợ May Đầm Dạ Hội Lọ Lem

Về Thợ May Đầm Dạ Hội Lọ Lem

Lọ Lem đã bị bỏ lại. Giúp cô ấy dọn dẹp bãi chiến trường và cho cô ấy mặc một chiếc đầm thật đẹp để cô ấy có thể đi đến bữa tiệc dạ hội.