back to home dude

Chuyển yêu ma

Chuyển yêu ma

về Chuyển yêu ma

Hãy cố gắng tìm ra những linh hồn bị thất lạc bằng cách đi qua những cấp độ trong trò chơi bệ bục này. Sử dụng phím khoảng cách để chuyển hướng và vượt qua những chướng ngại vật.