back to home dude

Chuyến phiêu lưu rừng nhiệt đới

Chuyến phiêu lưu rừng nhiệt đới

về Chuyến phiêu lưu rừng nhiệt đới

Hãy hoán đổi vị trí các hình để tạo những hình giống nhau thành bộ 3 hoặc nhiều hơn. Bạn phải biến những hình đó thành vàng trước khi hết giờ.