back to home dude

Chuyển linh hồn

Chuyển linh hồn

về Chuyển linh hồn

Nhiệm vụ của bạn là di chuyển tất cả những khối hình màu đỏ trên màn hình! Sử dụng chuột vi tính của bạn để chuyển những vật thể và cố gắng hoàn tất trò chơi! Bạn có thể đạt được 3 ngôi sao trong từng cấp độ?