back to home dude

Chuyên Gia Tóc 2: Salon Tạo Mẫu

Chuyên Gia Tóc 2: Salon Tạo Mẫu

Về Chuyên Gia Tóc 2: Salon Tạo Mẫu

Bạn là quản lý của salon làm tóc này và bạn có một nhà tạo mẫu làm việc cho mình. Hãy cho các khách hàng lời khuyên tốt về kiểu tóc của họ và hãy đảm bảo rằng họ sẽ hài lòng!