back to home dude

Chuyên Gia Tóc 1

Chuyên Gia Tóc 1

Về Chuyên Gia Tóc 1

Bạn là quản lý của tiệm làm tóc này. Hãy làm cho những vị khách hàng những kiểu tóc mà họ muốn và hãy chắc chắn là họ cảm thấy hài lòng!