back to home dude

Chuyên gia popcorn

Chuyên gia popcorn

về Chuyên gia popcorn

Popcorn được làm từ ngô, nhưng không chỉ đơn giản như thế vì ngô rất dễ nổ tung. Điều khó ở đây là bạn khó có thể ước lượng được sẽ cho bao nhiêu ngô vào máy bung popcorn. Bạn có thể làm ra bao nhiêu popcorn mà không phải bỏ đi tẹo nào?