back to home dude

Chuyện gì đã xảy ra ở đây?

Chuyện gì đã xảy ra ở đây?

về Chuyện gì đã xảy ra ở đây?

Bạn tỉnh dậy và thấy phòng mình là một mớ hỗn độn nhưng bạn không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra tối qua. Bạn sẽ phải điều tra xung quanh và quyết định diễn biến câu chuyện.