back to home dude

Chuyến bay tới tự do của Jake

Chuyến bay tới tự do của Jake

về Chuyến bay tới tự do của Jake

Jake ở trong tù vô tội và bây giờ anh ấy có thể trốn thoát bằng một phương tiện đặc biệt. Hãy giúp anh ấy tới được sự tự do.