back to home dude

Chuột tấn công

Chuột tấn công

Về Chuột tấn công

Bắn tất cả kẻ thù của bạn ra khỏi bầu trời, nhưng cố gắng không để có được trúng chính mình.