back to home dude

Chuột đồng khổng lồ

Chuột đồng khổng lồ

Về Chuột đồng khổng lồ

Tiny là một chú chuột đồng, nhưng không phải chuột đông thông thường. Tiny là một chú chuột đồng khổng lồ, luôn đi tìm bánh qui và tiền. Nó rất thích bánh qui bởi vì nó luôn đói bụng. Nó cũng luôn tìm cách để có tiền, vì tiền có thể mua mọi thứ và để nó trang trải những chuyến đi xa. Bạn có thể giúp Tiny được như ý muốn không?