back to home dude

Chuỗi trái cây

Chuỗi trái cây

về Chuỗi trái cây

Làm thế nào để bạn có thể tạo nên sự kết hợp của các loại trái cây giống hệt nhau này một cách nhanh nhất? Nhấp vào để loại bỏ chúng từ các sân chơi. Bạn sẽ có thể loại bỏ tất cả trước khi bạn hết giờ?