back to home dude

Chuỗi kẹo

Chuỗi kẹo

Về Chuỗi kẹo

Chuỗi kẹo là trò chơi chuỗi phản ứng vui nhộn trên phông nền kẹo. Nhắm mục tiêu vào những viên kẹo đang chuyển động và cố gắng tạo ra những vụ nổ để chém được nhiều kẹo nhất có thể, trong thời gian ngắn nhất