back to home dude

Chúng tôi là người máy

Chúng tôi là người máy

về Chúng tôi là người máy

Trong trò chơi này bạn sẽ đóng vai một người máy và phải tiêu diệt những người máy khác. Những người máy khác được điều khiển bởi người chơi từ khắp nơi trên thế giới, nên bạn có thể chiến đấu với chính những người bạn của mình!