back to home dude

Chùm râu đỏ

Chùm râu đỏ

về Chùm râu đỏ

tập hợp những trái banh màu. Trái banh màu hiển thị hoàn tất cuộc chơi. Bảo vệ điểm của bạn bằng cách nhấp vào nút lưu điểm sau khi hoàn tất trò chơi.