back to home dude

Chùm bóng

Chùm bóng

về Chùm bóng

Loại bỏ những quả bóng bằng cách chọn từ 3 quả bóng cùng màu trở lên.