back to home dude

ChuckaBOOM

ChuckaBOOM

Về ChuckaBOOM

Ném trái bom lên trời và cố gắng làm nổ càng nhiều ngôi sao càng tốt.