back to home dude

ChuckaBOOM

ChuckaBOOM

về ChuckaBOOM

Ném trái bom lên trời và cố gắng làm nổ càng nhiều ngôi sao càng tốt.