back to home dude

Chuẩn bị tấn công

Chuẩn bị tấn công

về Chuẩn bị tấn công

Bạn có thể chuẩn bị cho cuộc tấn công của bạn trong trò chơi này. Hãy suy nghĩ trước và chơi thật thông minh. Bạn có thể loại bỏ kẻ thù của bạn?