back to home dude

Chúa tể của cánh chiến

Chúa tể của cánh chiến

về Chúa tể của cánh chiến

Có rất nhiều kẻ thù trên đường phố. Đánh bại những kẻ thù của bạn và giữ an toàn cho bản thân mình.