back to home dude

Chúa tể củ núi đồi

Chúa tể củ núi đồi

về Chúa tể củ núi đồi

Đuổi kẻ thù ra xa khỏi lâu đài của bạn bằng cách sử dụng súng hoặc dầu đốt. Lưu điểm bằng cách nhấp vào nút lưu sau khi hoàn thành trò chơi.