back to home dude

Chúa tể chiến tranh RTS

Chúa tể chiến tranh RTS

về Chúa tể chiến tranh RTS

Những yêu tinh nguy hiểm muốn xâm chiếm và phá huỷ đất nước của bạn. Hãy chống lại chúng bằng tất cả vũ khí và kĩ năng bạn có.