back to home dude

Chúa tể chiến tranh: chương 2 chiến dịch

Chúa tể chiến tranh: chương 2 chiến dịch

về Chúa tể chiến tranh: chương 2 chiến dịch

Hãy bảo vệ tuyến đường bằng cách bố trí những toà nhà vào vị trí chiến lược.