back to home dude

Chúa tể chiến tranh 2

Chúa tể chiến tranh 2

về Chúa tể chiến tranh 2

Bảo vệ nước nhà. Dùng đá để làm vỡ những bức tường, đánh những người lính với ánh sáng và chém chúng ra thành từng khúc.